Spoed? Bel 010-4739868

Als elke seconde telt? Bel 112

s-Gravelandseweg 792, 3119 NE Schiedam

010-7470079

Bezoek en contact

Wilt u onze praktijk bezoeken? Wilt u weten hoe of wanneer u onze medewerkers kunt bereiken en wat onze openingstijden zijn? Maak hieronder uw keuze!

Openingstijden

De praktijk is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 17.00 uur.

Praktijk bezoeken

Medewerker spreken

In- of uitschrijven

Mijn mening geven

Praktijk bezoeken

Afspraak via telefoon

Voor het maken van een afspraak kunt u ons bellen tussen 08.00 – 10.30 uur.

010-7470079

Afspraak via Uw Zorg online

In de patiëntenomgeving van Uw Zorg online kunt u 24 uur per dag een afspraak maken. Bekijk de lege plekken in de agenda van uw arts en boek een afspraak op het moment dat het u uitkomt.

Afspraak maken

Buiten onze openingstijden

Buiten onze openingstijden en in het weekend kunt u zich voor dringende zaken wenden tot de Centrale Huisartsenpost (CHP).

De CHP bevindt zich in het Vlietland Ziekenhuis Schiedam en is telefonisch bereikbaar:

010-2493939

De huisartsenpost verleent alleen noodhulp, indien mogelijk is het beter te wachten tot uw eigen huisarts beschikbaar is.

Zonder afspraak

Voor sommige problemen is het prettiger om zonder afspraak even langs te komen voor een advies of behandeling: dit is onze inloopservice.

Onze medewerkers zijn speciaal opgeleid om een reeks eenvoudige problemen op te lossen en deze handelingen zelfstandig uit te voeren. Ze kunnen zonodig terugvallen op de huisartsen van Praktijk Vivitas.

Leest u hier verder:

Bezoek zonder afspraak

Medewerker spreken

Medische vraag

Tussen 8.00 en 10.30 u. en tussen 13.00 en 16.00 u. krijgt u een doktersassistente aan de telefoon.

Tussen 8.00 tot 10.30 u. kunt een afspraak maken of een doktersvisite aanvragen.

Bij het maken van een afspraak vraagt de assistente naar de reden voor uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dit om een zo goed mogelijke inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten.

De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Tussen 13.00 en 16.00 uur kunt u uw overige vragen aan de doktersassistenten stellen, bijvoorbeeld over onderzoeksuitslagen en gezondheidsinformatie.

010-7470079

Algemene vraag

Algemene vragen kunt u met de doktersassistenten bespreken. Maar u kunt deze ook stellen via onderstaand formulier. Wij beantwoorden uw vraag dan per e-mail.

Let op: medische vragen langs deze weg worden niet beantwoord!

In- of uitschrijven

Inschrijven

Praktijk Vivitas is geopend voor nieuwe inschrijvingen.

Inschrijven als patiënt is echter alleen mogelijk indien u woont in postcodegebied 3111 t/m 3119.

Neem telefonisch contact op met een van onze doktersassistenten om de mogelijkheden te bespreken:

010-7470079

Uitschrijven

Wanneer u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat deze dokter op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Huisartsen moeten voldoen aan de zogenaamde 'wettelijke bewaarplicht en overdracht' van uw dossier.

Dit betekent dat u schriftelijk toestemming moet geven voor de overdracht van uw patiëntendossier. Zodra u heeft toegestemd, zorgen wij ervoor dat uw dossier beveiligd en elektronisch wordt verstuurd naar uw nieuwe huisarts.

Voor het verlenen van deze toestemming vragen wij u ons toestemmingsformulier af te drukken en volledig in te vullen:

Toestemmingsformulier

U kunt ook de doktersassistente om een exemplaar vragen. Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u vervolgens afgeven bij de receptie.

Let op: wij mogen uw medisch dossier pas verzenden nádat u zich heeft aangemeld en ingeschreven bij uw nieuwe huisarts. Dus: zolang u daar niet staat ingeschreven, mogen wij uw dossier niet doorsturen.

Het beleid van Praktijk Vivitas bij in-en uitschrijvingen stemt overeen met de de richtlijnen van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG).

Mijn mening geven

Een compliment of suggestie delen

Wilt u ons een compliment maken of een suggestie doen? Via dit formulier kunt u een e-mail sturen aan de praktijk.

Let op: Medische vragen langs deze weg worden niet beantwoord!

Een klacht voorleggen

Bent u ontevreden? Wij stellen het op prijs wanneer u dit eerst zelf met uw huisarts en/of de betrokken medewerker bespreekt, zodat zij het probleem kunnen proberen op te lossen.

Slagen onze medewerkers er niet in uw bezwaren weg te nemen, dan kunt u een klacht indienen. Gebruikt u hiervoor het klachtenformulier. U kunt dit formulier downloaden of afhalen bij onze receptie:

Klachtenformulier

Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u afgeven in de praktijk of opsturen ter attentie van de klachtencoördinator. Uw klacht wordt door ons binnen vier weken in behandeling genomen.

Vindt u dit lastig of komt u er met ons langs deze weg niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing en zal daartoe proberen te bemiddelen.

De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt hiervoor het webformulier gebruiken van de Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). De SKGE-klachtenfunctionaris is zonodig ook telefonisch te bereiken: 088-0229190.

Webformulier SKGE

Komt u er met uw huisarts en na bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit, dan kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de Geschilleninstantie Huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (een (voormalig) rechter) en voorts uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist). Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie hierover vindt u op de website en in de folder van de SKGE.

Cookies op Vivitas
Wij en derden gebruiken cookies op onze website. We gebruiken cookies voor statistische, voorkeur en marketing doeleinden. Google Analytics cookies zijn geanonimiseerd. Je kan je voorkeuren wijzigen door op ‘Verander opties’ te klikken. Door op ‘Accepteren’ te klikken accepteer je het gebruik van alle cookies zoals beschreven in onze privacy-statement.
Noodzakelijk
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.
Voorkeur
Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.
Statische
Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.
Marketing
Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.
Verander opties