Spoed? Bel 010-4739868

Als elke seconde telt? Bel 112

s-Gravelandseweg 792, 3119 NE Schiedam

010-7470079

Bezoek en contact

Wilt u onze praktijk bezoeken? Wilt u weten hoe of wanneer u onze medewerkers kunt bereiken en wat onze openingstijden zijn? Maak hieronder uw keuze!

Openingstijden

De praktijk is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 17.00 uur.

Praktijk bezoeken

Medewerker spreken

Mijn mening geven

Praktijk bezoeken

Afspraak via telefoon

Voor het maken van een afspraak kunt u ons bellen tussen 08.00 – 10.30 uur.

010-7470079

Wij hebben een nieuw telefoonsysteem.

• Niet meer wachten aan de telefoon?
• Teruggebeld worden op een moment waarop het u uitkomt?
• 24 uur per dag en 7 dagen per week afspraken annuleren of herhaalrecepten aanvragen?

Dit is het nieuwe keuzemenu:

• Spoed: toets 1
• Griep: toets 0
• Annuleren afspraak: toets 2
• Herhaalrecept aanvragen: toets 3
• Uitslag onderzoek opvragen: toets 4
• Afspraak/vraag assistente: toets 5
• Centrum Fysiotherapie: toets 6
• Intercollegiaal: toets 9

Buiten onze openingstijden

Buiten onze openingstijden en in het weekend kunt u zich voor dringende zaken wenden tot Huisartsenpost Schievliet.

De Huisartsenpost bevindt zich in het Vlietland Ziekenhuis Schiedam en is telefonisch bereikbaar:

010-2493939

De huisartsenpost verleent alleen noodhulp, indien mogelijk is het beter te wachten tot uw eigen huisarts beschikbaar is.

Medewerker spreken

Medische vraag

Tussen 8.00 en 10.30 u. en tussen 13.00 en 16.00 u. krijgt u een doktersassistente aan de telefoon.

Tussen 8.00 tot 10.30 u. kunt een afspraak maken of een doktersvisite aanvragen.

Bij het maken van een afspraak vraagt de assistente naar de reden voor uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dit om een zo goed mogelijke inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten.

De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Tussen 13.00 en 16.00 uur kunt u uw overige vragen aan de doktersassistenten stellen, bijvoorbeeld over onderzoeksuitslagen en gezondheidsinformatie.

010-7470079

Algemene vraag

Algemene vragen kunt u met de doktersassistenten bespreken. Maar u kunt deze ook stellen via onderstaand formulier. Wij beantwoorden uw vraag dan per e-mail.

Let op: medische vragen langs deze weg worden niet beantwoord!

Mijn mening geven

Een compliment of suggestie delen

Wilt u ons een compliment maken of een suggestie doen? Via dit formulier kunt u een e-mail sturen aan de praktijk.

Let op: Medische vragen langs deze weg worden niet beantwoord!

Een klacht voorleggen

Bent u ontevreden? Wij stellen het op prijs wanneer u dit eerst zelf met uw huisarts en/of de betrokken medewerker bespreekt, zodat zij het probleem kunnen proberen op te lossen.

Slagen onze medewerkers er niet in uw bezwaren weg te nemen, dan kunt u een klacht indienen. Gebruikt u hiervoor het klachtenformulier. U kunt dit formulier downloaden of afhalen bij onze receptie:

Klachtenformulier

Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u opsturen ter attentie van de klachtencoördinator.

Uw klacht wordt door ons binnen vier weken in behandeling genomen.

Vindt u dit lastig of komt u er met ons langs deze weg niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing en zal daartoe proberen te bemiddelen.

De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt hiervoor het webformulier gebruiken van de Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). De SKGE-klachtenfunctionaris is zonodig ook telefonisch te bereiken: 088-0229190.

Webformulier SKGE

Komt u er met uw huisarts en na bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit, dan kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de Geschilleninstantie Huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (een (voormalig) rechter) en voorts uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist). Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie hierover vindt u op de website en in de folder van de SKGE.