Spoed? Bel 010-4739868

Als elke seconde telt? Bel 112

s-Gravelandseweg 792, 3119 NE Schiedam

010-7470079

Let op! Voor uw en onze veiligheid alleen toegang met afspraak

Corona maatregelen

Lees voordat u contact opneemt met de praktijk of de praktijk bezoekt het bericht over de Corona maatregelen.
Hier vindt u de aangepaste werkwijze die wij op dit moment hanteren.
Zo bent u goed voorbereid op een bezoek aan de praktijk.

Lees meer
shape

Bezoek en contact

Wilt u onze praktijk bezoeken? Wilt u weten hoe of wanneer u onze medewerkers kunt bereiken en wat onze openingstijden zijn? Maak hieronder uw keuze!

Openingstijden

De praktijk is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 17.00 uur.

Praktijk bezoeken

Medewerker spreken

Mijzelf in- of uitschrijven

Mijn mening geven

Praktijk bezoeken

Afspraak via telefoon

Voor het maken van een afspraak kunt u ons bellen tussen 08.00 – 10.30 uur.

010-7470079

Wij hebben een nieuw telefoonsysteem.

• Nooit meer wachten aan de telefoon?
• Teruggebeld worden op een moment waarop het u uitkomt?
• 24 uur per dag en 7 dagen per week afspraken annuleren of herhaalrecepten aanvragen?

Dit is het nieuwe keuzemenu:

• Spoed: toets 1
• Griep: toets 0
• Annuleren afspraak: toets 2
• Herhaalrecept aanvragen: toets 3
• Uitslag onderzoek opvragen: toets 4
• Afspraak/vraag assistente: toets 5
• Centrum Fysiotherapie: toets 6
• Intercollegiaal: toets 9

Let op!

Zolang de Corona maatregelen voortduren, is het helaas niet mogelijk een afspraak te maken via Uw Zorg online.

Ook is het in deze periode niet mogelijk gebruik te maken van onze inloopservice.

Lees hier alles over onze Corona maatregelen:

Corana maatregelen

Buiten onze openingstijden

Buiten onze openingstijden en in het weekend kunt u zich voor dringende zaken wenden tot Huisartsenpost Schievliet.

De huisartsenpost bevindt zich in het Vlietland Ziekenhuis Schiedam en is telefonisch bereikbaar:

010-2493939

De huisartsenpost verleent alleen noodhulp, indien mogelijk is het beter te wachten tot uw eigen huisarts beschikbaar is.

Zonder afspraak

Voor sommige problemen is het prettiger om zonder afspraak even langs te komen voor een advies of behandeling: dit is onze inloopservice.

Onze medewerkers zijn speciaal opgeleid om een reeks eenvoudige problemen op te lossen en deze handelingen zelfstandig uit te voeren. Ze kunnen zonodig terugvallen op de huisartsen van Praktijk Vivitas.

Leest u hier verder:

Bezoek zonder afspraak

Medewerker spreken

Medische vraag

Tussen 8.00 en 11.00 uur en tussen 13.00 en 16.00 uur is de  praktijk telefonisch bereikbaar.

Tussen 8.00 en 10.30 uur kunt een bellen voor het maken van een afspraak of een huisbezoek aanvragen.

Bij het maken van een afspraak vraagt de assistente naar de reden voor uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dit om een zo goed mogelijke inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten.

De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Tussen 13.00 en 16.00 uur kunt u uw overige vragen aan de assistente stellen.

010-7470079

Algemene vraag

Heeft u een algemene (niet-medische) vraag, dan kunt u deze stellen via dit formulier. U krijgt antwoord per e-mail.

Let op: medische vragen langs deze weg worden niet beantwoord!

Mijzelf in- of uitschrijven

Inschrijven

Praktijk Vivitas is geopend voor nieuwe inschrijvingen.

Inschrijven als patiënt is echter alleen mogelijk indien u woont in postcodegebied 3111 t/m 3119.

U kunt het inschrijfformulier hier downloaden:

Inschrijfformulier Praktijk Vivitas

Lees het formulier zorgvuldig door en vul het volledig in. Vervolgens kunt het ingevulde formulier met de bijlagen op twee manieren inleveren:

• U stuurt ons het formulier en de bijlagen per e-mail:

E-mail naar [email protected]

• U stuurt ons het ingevulde formulier en de bijlagen toe per post op dit adres:

Praktijk Vivitas
's-Gravelandseweg 792
3119 NE Schiedam

Let op! In verband met de Corona maatregelen kunt u ons inschrijfformulier en de bijlagen niet afgeven bij de balie. U kunt deze natuurlijk wel zelf in onze brievenbus bij de hoofdingang stoppen.

Let op! Niet volledig ingevulde formulieren én volledig ingevulde formulieren zonder alle gevraagde bijlagen kunnen wij niet in behandeling nemen.

Neem bij vragen telefonisch contact op met een van onze doktersassistenten:

010-7470079

Uitschrijven

Wanneer u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe dokter op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Huisartsen moeten voldoen aan de zogenaamde 'wettelijke bewaarplicht en overdracht' van uw dossier.

Dit betekent dat u schriftelijk toestemming moet geven voor de overdracht van uw patiëntendossier. Zodra u heeft toegestemd, zorgen wij ervoor dat uw dossier beveiligd en elektronisch wordt verstuurd naar uw nieuwe huisarts.

Voor het verlenen van deze toestemming vragen wij u dit toestemmingsformulier af te drukken en volledig in te vullen:

Overdracht dossier

Lees het formulier zorgvuldig door en vul het volledig in. Vervolgens kunt het ingevulde formulier met de bijlagen op twee manieren inleveren:

• U stuurt ons het formulier en de bijlagen per e-mail:

E-mail naar [email protected]

• U stuurt ons het ingevulde formulier en de bijlagen toe per post op dit adres:

Praktijk Vivitas
's-Gravelandseweg 792
3119 NE Schiedam

Let op! In verband met de Corona maatregelen kunt u het toestemmingsformulier helaas niet zonder telefonische afspraak ophalen en niet afgeven bij de balie.  U kunt dit natuurlijk wel zelf in onze brievenbus bij de hoofdingang stoppen.

Let op! Niet volledig ingevulde toestemmingsformulieren kunnen wij niet in behandeling nemen. Wij mogen uw medisch dossier pas verzenden nádat u zich heeft aangemeld en ingeschreven bij uw nieuwe huisarts. Dus: zolang u daar niet staat ingeschreven, mogen wij uw dossier niet doorsturen.

Het beleid van Praktijk Vivitas bij in-en uitschrijvingen komt overeen met de de richtlijnen van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG).

Mijn mening geven

Een compliment of suggestie delen

Wilt u ons een compliment maken of een suggestie doen? Via dit formulier kunt u een e-mail sturen aan de praktijk.

Let op: Dit formulier is niet bedoeld voor het stellen van medische vragen of klachten. Medische vragen of klachten langs deze weg worden niet beantwoord!

Een klacht voorleggen

Bent u ontevreden? Wij stellen het op prijs wanneer u dit eerst zelf met uw huisarts en/of de betrokken medewerker bespreekt, zodat zij het probleem kunnen proberen op te lossen.

Slagen onze medewerkers er niet in uw bezwaren weg te nemen, dan kunt u een klacht indienen. Gebruikt u hiervoor het klachtenformulier. U kunt dit formulier downloaden of afhalen bij onze receptie:

Klachtenformulier

Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u opsturen ter attentie van de klachtencoördinator.

Let op! In verband met de Corona maatregelen kunt u het klachtenformulier helaas niet zonder telefonische afspraak ophalen en niet afgeven bij de balie. U kunt dit natuurlijk wel zelf in onze brievenbus bij de hoofdingang stoppen.

Uw klacht wordt door ons binnen vier weken in behandeling genomen.

Vindt u dit lastig of komt u er met ons langs deze weg niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing en zal daartoe proberen te bemiddelen.

De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt hiervoor het webformulier gebruiken van de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). De SKGE-klachtenfunctionaris is zonodig ook telefonisch te bereiken: 088-0229190.

Webformulier SKGE

Komt u er met uw huisarts en na bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit, dan kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de Geschilleninstantie Huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (een (voormalig) rechter) en voorts uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist). Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie hierover vindt u op de website en in de folder van de SKGE.

Nieuws

De laatste berichten

Lees hier het laatste nieuws van Praktijk Vivitas en Thuisarts.nl. De informatie van Thuisarts.nl is onafhankelijk getoetst en wetenschappelijk verantwoord. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) houdt deze website actueel en brengt de berichtgeving in overeenstemming met de nieuwste richtlijnen.

Veelgestelde vragen

Kies een categorie

Spoed

Zorgaanbod

Kwaliteit en service

Onderzoek en onderwijs

Spoed

Wat doet u in levensbedreigende situaties, als elke seconde telt? En bij spoedgevallen en bij dringende zaken buiten onze openingstijden?

Zorgaanbod

Onze huisartsen werken samen met deskundige zorgverleners met hun eigen specialisaties. Voor welke zorg kunt u bij hen terecht?

Kwaliteit en service

Onze deskundigheid en verantwoordelijkheid garanderen de best mogelijke kwaliteit en service. Hoe zien we samen daarop toe?

Onderzoek en onderwijs

Praktijk Vivitas is een academische huisartsenpraktijk. Ook worden binnen onze praktijk huisartsen opgeleid. Wat betekent dit voor u?

Wat doet u als elke seconde telt?

Als elke seconde telt, belt u eerst 112 en direct daarna onze spoedlijn: 010-4739868. In veel gevallen zijn wij eerder ter plaatse dan de ambulance. De ambulance is echter beter uitgerust voor levensbedreigende situaties. Bij klachten die op een hartinfarct kunnen wijzen, nooit over straat gaan maar direct onze spoedlijn bellen. Zorgt u ervoor dat hulpverleners meteen toegang tot uw woning kunnen hebben.

Bel 112

Bel de spoedlijn

Wat doet u bij een spoedgeval?

Voor spoedgevallen zoals verwondingen of ziektebeelden die acuut ontstaan zijn en ernstig lijken, belt u onze spoedlijn: 010-4739868. Wilt u de praktijk met spoed bezoeken, bespreek uw komst dan vooraf telefonisch met ons zodat wij kunnen zorgen dat de juiste hulpverlener klaar staat.

Bel de spoedlijn

Wat doet u in dringende gevallen buiten onze openingstijden?

Buiten onze openingstijden en in het weekend kunt u zich voor dringende zaken wenden tot Huisartsenpost Schievliet. Deze huisartsenpost bevindt zich in het Vlietland Ziekenhuis Schiedam en is telefonisch bereikbaar via: 010-2493939. De huisartsenpost verleent alleen noodhulp, indien mogelijk is het beter te wachten tot uw eigen huisarts beschikbaar is.

Bel de CHP

shape

Uw Zorg online

Een service van uw huisarts

Via de patiëntenomgeving op de website van uw praktijk of met de Uw Zorg online app regelt u kosteloos en eenvoudig uw medische zaken rechtstreeks via uw eigen huisarts. Overal en altijd uw medische gegevens bij de hand, gemakkelijk een herhaalrecept aanvragen, veilig een vraag of bericht sturen, eenvoudig afspraken maken zonder wachttijd en toegang tot uw medisch dossier waarmee u inzicht heeft in uw gezondheid.

  • Afspraak maken

Een afspraak maken* zonder wachttijd en wanneer het u uitkomt? Gebruik de online agenda van de praktijk. Bekijk de open data en tijden in de agenda van uw huisarts en boek eenvoudig een afspraak. De reden van uw afspraak dient u ook te vermelden.

* Zolang het noodzakelijk is om extra vragen te stellen rondom gezondheidsklachten i.v.m het Coronavirus is het niet mogelijk om via de app zelf afspraken in te plannen.

  • Herhaalrecept

Met Uw Zorg online heeft u inzage in uw actuele medicatiegegevens zoals bekend bij uw huisarts. Vraag met gemak online een herhaalrecept aan. Ontvang herinneringen als u uw medicatie opnieuw nodig heeft.

  • Vragen stellen

Stuur veilig een bericht rechtstreeks naar de praktijk. Een document of foto bijsluiten is mogelijk. U krijgt een melding zodra er een antwoord voor u klaar staat. Let op! Als u twijfelt over de ernst van uw klacht, neem dan altijd telefonisch contact op met uw huisarts.

  • Dossier bekijken

Met de toegang tot uw medisch dossier heeft u inzicht in de gegevens over uw gezondheid zoals bij de huisarts bekend: uw klachten, medicijnen, uitslagen en metingen van de praktijk zoals uw bloeddruk en verwijsbrieven.

Heeft u nog geen eigen account? Maak er dan snel één aan!

Inloggen of aanmelden

Wilt u de online diensten graag via de Uw Zorg online app gebruiken? Download deze dan meteen!

App downloaden

iphones, afspraak inplannen, vivitas

Thuisarts.nl

Informatie over ziekte en gezondheid

Via dit formulier van Thuisarts.nl kunt u ook op zoek naar actuele, betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid. Deze informatie wordt bijgehouden, getoetst en verantwoord door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Wij gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij onze voorlichting aan patiënten.

Over ons

Praktijk Vivitas: Huisartsen

Uw eigen huisartsen, doktersassistenten, praktijkondersteuners en -verpleegkundigen, én onze Partners staan steeds voor u klaar!

Samen

We werken samen: met u, met elkaar, én met onze Partners.

Deskundig

We delen en versterken zo onze deskundigheid en expertise.

Verantwoordelijk

We voelen ons verantwoordelijk, zodat u dat ook kunt zijn.

Cookies op Vivitas
Wij en derden gebruiken cookies op onze website. We gebruiken cookies voor statistische, voorkeur en marketing doeleinden. Google Analytics cookies zijn geanonimiseerd. Je kan je voorkeuren wijzigen door op ‘Verander opties’ te klikken. Door op ‘Accepteren’ te klikken accepteer je het gebruik van alle cookies zoals beschreven in onze privacy-statement.
Noodzakelijk
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.
Voorkeur
Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.
Statische
Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.
Marketing
Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.
Verander opties