Spoed? Bel 010-4739868

Als elke seconde telt? Bel 112

s-Gravelandseweg 792, 3119 NE Schiedam

010-7470079

Let op! Lees hier de actuele informatie over corona en de vaccinaties.

Actuele informatie

Lees voordat u contact opneemt met de praktijk of de praktijk bezoekt het bericht over de corona vaccinaties en de corona maatregelen.
Zo bent u goed geïnformeerd en voorbereid op een bezoek aan de praktijk.

Lees meer
shape

Bezoek en contact

Wilt u onze praktijk bezoeken? Wilt u weten hoe of wanneer u onze medewerkers kunt bereiken en wat onze openingstijden zijn? Maak hieronder uw keuze!

Openingstijden

De praktijk is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 17.00 uur.

Praktijk bezoeken

Medewerker spreken

Patientenportaal

Mijn mening geven

Inschrijven

Uitschrijven

Wijziging doorgeven

Kopie van of inzage in uw dossier

Praktijk bezoeken

Afspraak via telefoon

Voor het maken van een afspraak kunt u ons bellen tussen 08.00 – 10.30 uur.

010-7470079

Wij hebben een nieuw telefoonsysteem.

• Nooit meer wachten aan de telefoon?
• Teruggebeld worden op een moment waarop het u uitkomt?
• 24 uur per dag en 7 dagen per week afspraken annuleren of herhaalrecepten aanvragen?

Dit is het nieuwe keuzemenu:

• Spoed /Emergency: toets 1
• Annuleren afspraak /Cancel appointment: toets 2
• Herhaalrecept aanvragen / Request a prescription: toets 3
• Uitslag onderzoek opvragen / Result of the examination: toets 4
• Afspraak/vraag assistente / Make an appointment (8 - 10.30 u. en 13 - 16 u.): toets 5
• Centrum Fysiotherapie/ Physiotherapy: toets 6
• Intercollegiaal / Collegial consultation: toets 9

Let op!

Zolang de Corona maatregelen voortduren, is het helaas niet mogelijk een afspraak te maken via Uw Zorg online.

Ook is het in deze periode niet mogelijk gebruik te maken van onze inloopservice.

Lees hier alles over onze Corona maatregelen:

Corana maatregelen

Buiten onze openingstijden

Buiten onze openingstijden en in het weekend kunt u zich voor dringende zaken wenden tot Huisartsenpost Schievliet.

De huisartsenpost bevindt zich in het Vlietland Ziekenhuis Schiedam en is telefonisch bereikbaar:

010-2493939

De huisartsenpost verleent alleen noodhulp, indien mogelijk is het beter te wachten tot uw eigen huisarts beschikbaar is.

Zonder afspraak

Voor sommige problemen is het prettiger om zonder afspraak even langs te komen voor een advies of behandeling: dit is onze inloopservice.

Onze medewerkers zijn speciaal opgeleid om een reeks eenvoudige problemen op te lossen en deze handelingen zelfstandig uit te voeren. Ze kunnen zonodig terugvallen op de huisartsen van Praktijk Vivitas.

Leest u hier verder:

Bezoek zonder afspraak

Medewerker spreken

Medische vraag

Tussen 8.00 en 10.30 uur en tussen 13.00 en 16.00 uur is de  praktijk telefonisch bereikbaar.

Tussen 8.00 en 10.30 uur kunt een bellen voor het maken van een afspraak of een huisbezoek aanvragen.

Bij het maken van een afspraak vraagt de assistente naar de reden voor uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dit om een zo goed mogelijke inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten.

De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Tussen 13.00 en 16.00 uur kunt u uw overige vragen aan de assistente stellen.

010-7470079

Algemene vraag

Heeft u een algemene (niet-medische) vraag, dan kunt u deze stellen via dit formulier. U krijgt antwoord per e-mail.

Let op: medische vragen langs deze weg worden niet beantwoord!

Patientenportaal

Uw Zorg online

Een service van uw huisarts

Via de patiëntenomgeving op de website van uw praktijk of met de Uw Zorg online app regelt u kosteloos en eenvoudig uw medische zaken rechtstreeks via uw eigen huisarts. Overal en altijd uw medische gegevens bij de hand, gemakkelijk een herhaalrecept aanvragen, veilig een vraag of bericht sturen, eenvoudig afspraken maken zonder wachttijd en toegang tot uw medisch dossier waarmee u inzicht heeft in uw gezondheid.

Afspraak maken

Een afspraak maken* zonder wachttijd en wanneer het u uitkomt? Gebruik de online agenda van de praktijk. Bekijk de open data en tijden in de agenda van uw huisarts en boek eenvoudig een afspraak. De reden van uw afspraak dient u ook te vermelden.

* Zolang het noodzakelijk is om extra vragen te stellen rondom gezondheidsklachten in verband met het coronavirus is het niet mogelijk om zelf een consult in te plannen. Wel is het mogelijk om online een belafspraak in te plannen.

Herhaalrecept

Met Uw Zorg online heeft u inzage in uw actuele medicatiegegevens zoals bekend bij uw huisarts. Vraag met gemak online een herhaalrecept aan. Ontvang herinneringen als u uw medicatie opnieuw nodig heeft.

Vragen stellen

Stuur veilig een bericht rechtstreeks naar de praktijk. Een document of foto bijsluiten is mogelijk. U krijgt een melding zodra er een antwoord voor u klaar staat. Let op! Als u twijfelt over de ernst van uw klacht, neem dan altijd telefonisch contact op met uw huisarts.

Dossier bekijken

Uw medische gegevens thuis bekijken. Hoe doet u dat?

Bent u bij de huisarts geweest? Uw huisarts houdt in de computer uw medische gegevens bij. Het gaat om gegevens, zoals bijvoorbeeld:

 • het advies van de huisarts;
 • de uitslagen van onderzoek;
 • de lijst met uw medicijnen.

U kunt uw medische gegevens nu online bekijken op uw eigen telefoon of computer. Dat kan nadat u veilig inlogt. U heeft dan meer informatie om samen met ons te praten over uw gezondheid en om een keuze te maken over uw behandeling.

Wilt u de gegevens online bekijken? U kunt inloggen op het patiëntenportaal.

Heeft u nog geen eigen account? Maak er dan snel één aan!

Wilt u de online diensten graag via de Uw Zorg online app gebruiken? Download deze dan meteen!

Mijn mening geven

Een compliment of suggestie delen

Wilt u ons een compliment maken of een suggestie doen? Via dit formulier kunt u een e-mail sturen aan de praktijk.

Let op: Dit formulier is niet bedoeld voor het stellen van medische vragen of klachten. Medische vragen of klachten langs deze weg worden niet beantwoord!

Een klacht voorleggen

Bent u ontevreden? Wij stellen het op prijs wanneer u dit eerst zelf met uw huisarts en/of de betrokken medewerker bespreekt, zodat zij het probleem kunnen proberen op te lossen.

Slagen onze medewerkers er niet in uw bezwaren weg te nemen, dan kunt u een klacht indienen. Gebruikt u hiervoor het klachtenformulier. U kunt dit formulier downloaden of afhalen bij onze receptie:

Klachtenformulier

Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u opsturen ter attentie van de klachtencoördinator.

Let op! In verband met de Corona maatregelen kunt u het klachtenformulier helaas niet zonder telefonische afspraak ophalen en niet afgeven bij de balie. U kunt dit natuurlijk wel zelf in onze brievenbus bij de hoofdingang stoppen.

Uw klacht wordt door ons binnen vier weken in behandeling genomen.

Vindt u dit lastig of komt u er met ons langs deze weg niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing en zal daartoe proberen te bemiddelen.

De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt hiervoor het webformulier gebruiken van de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). De SKGE-klachtenfunctionaris is zonodig ook telefonisch te bereiken: 088-0229190.

Webformulier SKGE

Komt u er met uw huisarts en na bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit, dan kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de Geschilleninstantie Huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (een (voormalig) rechter) en voorts uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist). Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie hierover vindt u op de website en in de folder van de SKGE.

Inschrijven

Inschrijven

Vul onderstaand formulier in naar volledigheid en voeg eventueel uw gezinsleden toe. Zorg dat u een digitale kopie van uw legitimatiebewijs en verzekeringspas klaar heeft.

Let op: U kunt alleen worden ingeschreven als u woont in postcodegebied 3111 t/m 3119.

Inschrijven via post

U stuurt ons het ingevulde formulier en de bijlagen toe per post op dit adres:

Praktijk Vivitas
's-Gravelandseweg 792
3119 NE Schiedam

Download het formulier

Gezinslid toevoegen

 • Voor patiënten tot 12 jaar volstaat een handtekening van ouder/voogd/wettelijk vertegenwoordiger.
 • Voor patiënten van 12 tot 16 jaar geldt een dubbele toestemming; zowel een handtekening van ouder/voogd/wettelijk vertegenwoordiger alsmede van patiënt zelf.
 • Voor patiënten van 16 jaar en ouder volstaat een handtekening van de patiënt zelf.

Let op! In verband met de Corona maatregelen kunt u ons inschrijfformulier en de bijlagen niet afgeven bij de balie. U kunt deze natuurlijk wel zelf in onze brievenbus bij de hoofdingang stoppen.

Uitschrijven

Direct online uitschrijven & overdragen

Ondergetekende / (wettelijk) vertegenwoordiger van:

Uitschrijven & overdragen via post

U stuurt ons het ingevulde formulier en de bijlagen toe per post op dit adres:

Praktijk Vivitas
's-Gravelandseweg 792
3119 NE Schiedam

Download het formulier

Gezinslid uitschrijven

 • Voor patiënten tot 12 jaar volstaat een handtekening van ouder/voogd/wettelijk vertegenwoordiger.
 • Voor patiënten van 12 tot 16 jaar geldt een dubbele toestemming; zowel een handtekening van ouder/voogd/wettelijk vertegenwoordiger alsmede van patiënt zelf.
 • Voor patiënten van 16 jaar en ouder volstaat een handtekening van de patiënt zelf.

Let op! In verband met de Corona maatregelen kunt u ons inschrijfformulier en de bijlagen niet afgeven bij de balie. U kunt deze natuurlijk wel zelf in onze brievenbus bij de hoofdingang stoppen.

Wijziging doorgeven

Online wijziging doorgeven

Vul onderstaand formulier in naar volledigheid en voeg eventueel uw gezinsleden toe. Zorg dat u een digitale kopie van uw legitimatiebewijs klaar heeft.

Wijziging doorgeven via post

U stuurt ons het ingevulde formulier en de bijlagen toe per post op dit adres:

Praktijk Vivitas
's-Gravelandseweg 792
3119 NE Schiedam

Download het formulier

Let op! In verband met de Corona maatregelen kunt u ons inschrijfformulier en de bijlagen niet afgeven bij de balie. U kunt deze natuurlijk wel zelf in onze brievenbus bij de hoofdingang stoppen.

Kopie van of inzage in uw dossier

Gegevens online aanvragen

Deze aanvraag dient volledig ingevuld en ondertekend te worden. U bent verplicht een kopie van een geldig legitimatiebewijs toe te voegen. Een kopie van het medisch dossier wordt verzonden per post, onder vermelding van medisch geheim, in gesloten envelop ter attentie van de aanvrager. Er kan iemand gemachtigd worden om het dossier op te halen. Hier is schriftelijke toestemming van de aanvrager voor nodig.

Gegevens aanvragen

 • Adresgegevens
 • Verzoek
 • Documenten
 • Het invullen van dit formulier geldt als akkoord voor het aanvragen van gegevens.

Gegevens aanvragen via de post

U stuurt ons het ingevulde formulier en de bijlagen toe per post op dit adres:

Praktijk Vivitas
's-Gravelandseweg 792
3119 NE Schiedam

Download het formulier

Let op! In verband met de Corona maatregelen kunt u ons inschrijfformulier en de bijlagen niet afgeven bij de balie. U kunt deze natuurlijk wel zelf in onze brievenbus bij de hoofdingang stoppen.

Toelichting
U kunt met dit formulier inzage vragen in uw medisch dossier. Ook kunt u een kopie ontvangen van (een deel van) uw medisch dossier.

Inzage of kopie medisch dossier van een ander
Inzage in of kopie van medische dossiergegevens, niet zijnde van uzelf, zijn slechts met schriftelijke toestemming van de betrokkene mogelijk. Vul hiervoor de aanvraag met eenmachtigingsformulier in. Is de persoon, waarvan inzage en/of kopie van het medisch dossier wordt gevraagd, overleden, dan zal de zorgverlener over deze aanvraag eenbesluit nemen.

Kinderen / Jongeren
De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) beschouwt eenpatiënt vanaf 16 jaar meerderjarig. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten de aanvraag zelf indienen en ondertekenen. Bij eenaanvraag van kinderen tussen de 12 en 16 jaar oud, dienen zowel het kind als de ouders/verzorgers het aanvraagformulier te ondertekenen. Tevens van beide ouders eenkopie van een geldig legitimatiebewijs toevoegen. Voor kinderen jonger dan 12 jaar kan een van de ouders de aanvraag indienen.

Inzage
U heeft het recht om uw medisch dossier in te zien. Hiervoor wordt een afspraak gemaakt.

Kopie
Het is mogelijk om een kopie op te vragen van (delen van) uw medisch dossier.

Correctie
De zogenaamde objectieve gegevens in uw dossier (naam, adres, woonplaats) kunt u laten corrigeren.

Gegevens toevoegen aan of verwijderen uit uw medisch dossier
U kunt ook een verzoek indienen om relevante gegevens toe te voegen aan het medisch dossier of om het medisch dossier (gedeeltelijk) te laten wijzigen en/of vernietigen. Als u ervoor kiest om het medisch dossier te laten vernietigen, is het van belang te weten dat de medische gegevens dan verloren zijn en nooit meer terug te halen zijn.

Verwerkingstijd
Wij dragen zorg voor een snelle afhandeling van uw verzoek en indien mogelijk zal eenverzoek binnen 14 dagen worden afgehandeld.

Ophalen met een geldig legitimatiebewijs
Bij het inzien van gegevens of het ophalen van kopieën, is een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager, noodzakelijk.

Nieuws

De laatste berichten

Lees hier het laatste nieuws van Praktijk Vivitas en Thuisarts.nl. De informatie van Thuisarts.nl is onafhankelijk getoetst en wetenschappelijk verantwoord. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) houdt deze website actueel en brengt de berichtgeving in overeenstemming met de nieuwste richtlijnen.

Veelgestelde vragen

Kies een categorie

Spoed

Zorgaanbod

Kwaliteit en service

Onderzoek en onderwijs

Spoed

Wat doet u in levensbedreigende situaties, als elke seconde telt? En bij spoedgevallen en bij dringende zaken buiten onze openingstijden?

Zorgaanbod

Onze huisartsen werken samen met deskundige zorgverleners met hun eigen specialisaties. Voor welke zorg kunt u bij hen terecht?

Kwaliteit en service

Onze deskundigheid en verantwoordelijkheid garanderen de best mogelijke kwaliteit en service. Hoe zien we samen daarop toe?

Onderzoek en onderwijs

Praktijk Vivitas is een academische huisartsenpraktijk. Ook worden binnen onze praktijk huisartsen opgeleid. Wat betekent dit voor u?

Wat doet u als elke seconde telt?

Als elke seconde telt, belt u eerst 112 en direct daarna onze spoedlijn: 010-4739868. In veel gevallen zijn wij eerder ter plaatse dan de ambulance. De ambulance is echter beter uitgerust voor levensbedreigende situaties. Bij klachten die op een hartinfarct kunnen wijzen, nooit over straat gaan maar direct onze spoedlijn bellen. Zorgt u ervoor dat hulpverleners meteen toegang tot uw woning kunnen hebben.

Bel 112

Bel de spoedlijn

Wat doet u bij een spoedgeval?

Voor spoedgevallen zoals verwondingen of ziektebeelden die acuut ontstaan zijn en ernstig lijken, belt u onze spoedlijn: 010-4739868. Wilt u de praktijk met spoed bezoeken, bespreek uw komst dan vooraf telefonisch met ons zodat wij kunnen zorgen dat de juiste hulpverlener klaar staat.

Bel de spoedlijn

Wat doet u in dringende gevallen buiten onze openingstijden?

Buiten onze openingstijden en in het weekend kunt u zich voor dringende zaken wenden tot Huisartsenpost Schievliet. Deze huisartsenpost bevindt zich in het Vlietland Ziekenhuis Schiedam en is telefonisch bereikbaar via: 010-2493939. De huisartsenpost verleent alleen noodhulp, indien mogelijk is het beter te wachten tot uw eigen huisarts beschikbaar is.

Bel de CHP

Thuisarts.nl

Informatie over ziekte en gezondheid

Via dit formulier van Thuisarts.nl kunt u ook op zoek naar actuele, betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid. Deze informatie wordt bijgehouden, getoetst en verantwoord door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Wij gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij onze voorlichting aan patiënten.

Over ons

Praktijk Vivitas: Huisartsen

Uw eigen huisartsen, doktersassistenten, praktijkondersteuners en -verpleegkundigen, én onze Partners staan steeds voor u klaar!

Samen

We werken samen: met u, met elkaar, én met onze Partners.

Deskundig

We delen en versterken zo onze deskundigheid en expertise.

Verantwoordelijk

We voelen ons verantwoordelijk, zodat u dat ook kunt zijn.